به گزارش روز پنج شنبه پایگاه خبری راسان خبر؛ معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری ایلام از برداشت اضافی و بی رویه از آب های زیرزمینی از سوی کشاورزان استان را یک چالش و مشکل اساسی برای بهبود وضعیت آب سفره های زیرزمینی ایلام عنوان کرد. محمد پاکدل افزود: کشاورزان استان میزان برداشت […]

images

به گزارش روز پنج شنبه پایگاه خبری راسان خبر؛ معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری ایلام از برداشت اضافی و بی رویه از آب های زیرزمینی از سوی کشاورزان استان را یک چالش و مشکل اساسی برای بهبود وضعیت آب سفره های زیرزمینی ایلام عنوان کرد.

محمد پاکدل افزود: کشاورزان استان میزان برداشت تعیین شده آب ازچاه های زیرزمینی را رعایت نمی کنند و برای آبیاری اراضی کشاورزی خود به طور معمول اقدام به برداشت آب به مقادیر بیشتر از میزان تعیین شده می کنند.

وی اضافه کرد: کشاورزان به زعم خود برای آبیاری بهتر اراضی زراعی و باغی و با هدف کسب بهره وری و افزایش محصول بیشتر اقدام به برداشت آب بیش از حد تعیین شده می کنند در حالیکه همان زمین زراعی با مقدار آب کمتری نیز به صورت مطلوب و بهینه آبیاری می شود.