به گزارش راسان نیوز؛ جلسه بررسی ورفع مشکلات هیئت نجات غریق با حضور جنگلی معاون امو ورزش ، رئوفی رییس گروه ورزش قهرمانی ، رییس ، نایب رییس بانوان ، دبیر ، مدرسین ودیگر اعضای هیئت نجات غریق در محل دفتر معاون ورزش برگزار شد . در این جلسه رییس هیئت با ارائه گزارش از […]

ggggg

به گزارش راسان نیوز؛ جلسه بررسی ورفع مشکلات هیئت نجات غریق با حضور جنگلی معاون امو ورزش ، رئوفی رییس گروه ورزش قهرمانی ، رییس ، نایب رییس بانوان ، دبیر ، مدرسین ودیگر اعضای هیئت نجات غریق در محل دفتر معاون ورزش برگزار شد .
در این جلسه رییس هیئت با ارائه گزارش از فعالیت های صورت گرفته وتعداد کلاسهای برگزارشده وهمچنین تعداد ناجیان غریق فعال در استان ودیگر اعضای هیئت مشکلات پیش روی هیئت را به تفکیک بیان کرد.
جنگلی معاون امور ورزش با بررسی عملکرد هیئت واهمیت این رشته ورزشی که با جان مردم سر وکار دارد خواستارحضور به موقع و توجه بیشتر ناجیان در استخرها وهمچنین در برنامه سال جاری هیئت نجات غریق برگزاری کلاسهای آمادگی ، آموزشی وارتقا در اولویت برنامه ها قرار دهند .
معاون ورزش گفت : مشکلات هیئت نجات غریق بسیار ناچیز است وخیلی راحت مرتفع می شود وهرگاه در مسیری با برنامه حرکت کنیم قطعا” در پایان مسیر شاهد موفقیتهای بیشتری خواهیم شد وبرای تحقق این مقوله لازم است اعضای هیئت با هم تعامل وهمفکر باشند .