به گزارش راسان نیوز، شاپور پولادی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که به ریاست استاندار برگزار شد، بر رفع موانع دست و پاگیر به منظور تحرک اقتصادی در کشور و استان تأکید کرد. وی در خصوص حریم شهر ایلام اظهار داشت: طبق مقررات و الزامات قانونی، حریم شهر باید حداقل ۳ و […]

download-(1)
به گزارش راسان نیوز، شاپور پولادی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که به ریاست استاندار برگزار شد، بر رفع موانع دست و پاگیر به منظور تحرک اقتصادی در کشور و استان تأکید کرد.
وی در خصوص حریم شهر ایلام اظهار داشت: طبق مقررات و الزامات قانونی، حریم شهر باید حداقل ۳ و حداکثر ۵ برابر محدوده قانونی باشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام با اشاره به نقش زیرساخت ها در توسعه گردشگری، اظهار داشت: در تعیین حریم شهر ایلام باید امکان توسعه زیرساخت های گردشگری فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه در شهر ایلام با کمبود بخشی از سرانه ها از جمله آموزشی و فضای سبز مواجه باشیم، بر جبران این کمبودها در طرح جامع شهر ایلام که در حال تهیه است، تأکید کرد.
پولادی با اشاره به اینکه با منابع دولتی امکان تکمیل پروژه های عمرانی وجود ندارد، بر استفاده از سایر مدل های تأمین منابع از جمله سرمایه گذاری بخش خصوصی، اوراق قرضه و …به منظور تأمین منابع مورد نیاز پروژه ها تأکید کرد.
وی همچنین اضافه کرد: مقرر شده مبلغ ۶۵۰ میلیارد ریال از محل منابع نفت به پروژه باند دوم ایلام – صالح آباد اختصاص یابد.