به گزارش راسان خبر ؛ علی مراد اکبری در بازدید از طرح شبکه فرعی آبیاری و زهکشی سد میمه گفت: رویکرد این زوارتخانه در برنامه ششم توسعه با توجه به اینکه آب به عنوان یک مسئله خاص شناخته شده است، حرکت به سمت اجرای سیستم های نوین آبیاری در سطح اراضی کشاورزی است. وی با […]

IMG_0013_23883

به گزارش راسان خبر ؛ علی مراد اکبری در بازدید از طرح شبکه فرعی آبیاری و زهکشی سد میمه گفت: رویکرد این زوارتخانه در برنامه ششم توسعه با توجه به اینکه آب به عنوان یک مسئله خاص شناخته شده است، حرکت به سمت اجرای سیستم های نوین آبیاری در سطح اراضی کشاورزی است.
وی با اشاره به طرح احیای ۵۰ هزار هکتاری اراضی دشت عباس در دهلران افزود: در دشت عباس، عین خوش و فکه قسمتی از اراضی تحت پوشش به این روش توسعه می یابد و نگاه ما در مجموع به سمت آبیاری نوین است.

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی گفت: با اجرای این طرح در واقع به دنبال کارآیی مصرف آب و ارتقای بهره وری به ازای مصرف هر متر مکعب آب در کشور هستیم.
اکبری یادآور شد: اجرای شبکه آبیاری و زهشکی میمه گامی در راستای افزایش کارآیی و بهینه کردن مصرف آب در این منطقه است.
وی از به پیمان رفتن ۲۳ هزار هکتار از ۵۰ هزار هکتار طرح احیای اراضی عین خوش، فکه خبر داد و تاکید کرد: بالغ بر پنج هزار هکتار از اراضی ۲۰ هزار هکتاری دشت عباس نیز بزودی به پیمان می رود