به گزارش راسان به نقل از صدا و سیما ، کمالوندی در پاسخ به منتقدان گفت: قیمت این محصول مشخص است و متناسب با میزان و درجه غلظت آن تعیین می شود و می تواند متفاوت باشد.   معاون امور حقوقی و بین الملل و سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره فروش آب سنگین به آمریکا تصریح کرد […]

IMG19423332
به گزارش راسان به نقل از صدا و سیما ، کمالوندی در پاسخ به منتقدان گفت: قیمت این محصول مشخص است و متناسب با میزان و درجه غلظت آن تعیین می شود و می تواند متفاوت باشد.
 
معاون امور حقوقی و بین الملل و سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره فروش آب سنگین به آمریکا تصریح کرد : تا زمانی که مطمئن نشویم دریافت پول آن به راحتی صورت می گیرد محموله تحویل داده نمی شود. 
 
وی افزود: این موضوعی نیست که در سطح خیلی گسترده هرکسی بتواند درباره آن اظهارنظر کند زیرا کاری فنی است و این محصول متناسب با مشخصات فنی تعیین قیمت می شود.