راسان،  ایلام، ملت بزرگ و حماسه ساز ایران اسلامی در پرتو هدایت، حمایت و نظارت رهبر فرزانه اش که به زیباترین شکل ممکن پیوند امت و امامت را تجلی می بخشد و تدبیر دولت مردان دولت تدبیر و امید، دیپلماسی هوشمندانه، مجدانه و صادقانه، مقاومت جانانه ی مردم فرهنگ آفرین و تمدن سازش و در […]

download-(1)راسان،  ایلام، ملت بزرگ و حماسه ساز ایران اسلامی در پرتو هدایت، حمایت و نظارت رهبر فرزانه اش که به زیباترین شکل ممکن پیوند امت و امامت را تجلی می بخشد و تدبیر دولت مردان دولت تدبیر و امید، دیپلماسی هوشمندانه، مجدانه و صادقانه، مقاومت جانانه ی مردم فرهنگ آفرین و تمدن سازش و در پرتو به بار نشستن تلاش و کوشش دانشمندانش خاصه خون پاک شهیدانش در عرصه مذاکرات هسته ای به پیروزی بزرگی دست یافت.

ملتی که با مقاومت ، منطق ، متانت و مذاکره زبان تهدید بدخواهان و بدگویان را بی خاصیت نمود، به نحوی که قدرت های بزرگ در مقابل عظمتش سر تعظیم فرود آوردند و زبان به تکریم گشودند و راهی جز اعتراف به حقانیت این نظام و ملت پیش روی خود ندیدند.

پرده های پروژه اسلام هراسی و ایران هراسی آنها کنار رفت و متاع دشمنان این سرزمین بی خریدار گردید. ملت آگاه و استوار و سربلند ایران به برکت نصرت و یاری پروردگار و دعای خالصانه اش و نیز در پرتو نظام مردم سالاری دینی، فرهنگ ایمانی و اعتقادی و قدرت معنوی و با اتکا به داشته ها و ظرفیت های ممتازش همواره به الگویی بی بدیل برای همه حق طلبان جهان تبدیل گشته است.

 ملتی که با عزم ملی و مدیریت جهادی، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و سبک زندگی مبتنی بر قرآن و آموزه های فرهنگ اسلامی ایرانی و نقشه ی راهی که خود ساخته است اینک در آغاز فصلی دیگر از کار و تلاش و کوشش و پشتکار است تا ظرفیت های خود را در عرصه های مختلف شکوفا سازد. مقاوم سازی فرهنگی ، اقتصاد مقاومتی و پیشگامی علم و فناوری راه رسیدن او به قله های پیشرفت است.

 اینک بر همه ی ماست در این فصل جدید مودت ها را فزونی بخشیم، کار و تولید و علم را افزون تر از پیش کنیم و به یاری خداوند در خلق تمدن نوین ایرانی اسلامی موجبات تعالی مادی و معنوی و پیشرفت همه جانبه کشور را فراهم آوریم. ایران سرزمین خوبی ها سرزمین دشت های وسیع و کوه های باصلابت است. سرزمین دلدادگی به اهل بیت است که دیپلماسی خردمندانه و هوشمندانه اش با دعا و نذر و زیارت حرم امام رضا (ع) پیوند می خورد و همواره مردمانش آموخته اند که توکل و تدبیر را هم پای هم پیش ببرند. شوق و جشن و سرور مردمانش با سجده شکر منظومه دل دادگی را روایت گر می شود. نامت بر بلندای جهان ای سرزمین خوبان همواره با عزت و جاودانه باد.

محمد رستمی فعال فرهنگی