ایلام، راسان خبر_ آرمیتا صادقیان و پگاه عزت نیا به همراه سه تیرانداز از بخش مردان به اردوی تمرینی تیم ملی تیراندازی دعوت شدند .

IMG_1832

به گزارش راسان خبر به نقل از روابط عمومی هیئت تیراندازی استان : کبری غیاثی رییس هیئت تیر اندازی از راهیابی ۵ ورزشکار ایلامی به اردوی تمرینی تیم ملی تیراندازی خبر داد و گفت : ۳۱ تیرانداز کشور به اردوی تمرینی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در دورشته تفنگ و تپانجه دعوت شدند که در این لیست نام ۲ دختر و ۳ پسر ورزشکار ایلامی آورده شده است .
وی افزود : در بخش مردان محمدحسین کریمی ، پوریا نوروزیان و محمد صادق دارابی و در بخش بانوان آرمینا صادقیان و پگاه عزت پناه ورزشکاران تیرانداز ایلامی هستند که به اردوی پانزده روزه تیم ملی دعوت شده اند و باید از ۲۰ مرداد ماه الی ۳ شهریور ماه در محل سالن های فدراسیون تیراندازی کشور حضور داشته باشند.