راسان خبر/رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلام گفت: بر اساس آمار منتشره مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی در استان ایلام معادل ۳۴ درصد است.

به گزارش راسان خبر از ایلام؛ امین دوست محمدی در نشست هم افزایی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در راستای جهش تولید در دیم زارهای استان، اظهار داشت: براساس تفاهم نامه مذکور، سازمان در راستای جهت دهی به مأموریت ها و رسالت های خود در تخصیص اعتبارات و نظارت بر هزینه کرد صحیح آنها، براساس بند چ ماده ۳۷ قانون احکام دائمی کشور اعتبارات لازم را به منظور اطلاع رسانی و آگاهی بخشی وتوانمندی جامعه کشاورزی استان تأمین می نماید.

وی افزود: سازمان نظام مهندسی کشاورزی نیز در راستای تحقق شعار سال و بمنظور رشد تولید که یکی از مسائل اصلی آن اصلاح الگوی کشت می باشد، نسبت به تأمین بذر اصلاح شده، کود، اداوات کشاورزی، آموزش های کاربردی و… اقدام می نماید.

این مقام مسئول اضافه کرد: حسب تفاهم صورت گرفته ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نیز لازم است در زمینه اصلاح الگوی کشت، ایجاد اشتغال پایدار، فرآوری محصولات کشاورزی و تأمین زنجیره تولید اقتصاد کشاورزی مطابق با ظرفیت های اعلامی از طرف سازمان تمهیدات لازم را فراهم نماید.

دوست محمدی در ادامه گفت: مطابق آخرین سرشماری از کل جمعیت استان، ۴۴۹ هزار نفر را جمعیت در سن کار تشکیل می دهد که از این میزان ۱۵۳۴۳۰ هزار نفر براساس آخرین سرشماری، جمعیت فعال است.

وی ادامه داد: بر اساس  آمار منتشره مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی در استان ایلام معادل ۳۴ درصد است به عبارتی از هر ۱۰۰  نفر در سن نیروی کار استان ظرفیت اقتصادی استان قابلیت تأمین اشتغال برای ۳۴ نفر دارد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت: استان ایلام نیازمند یک نظام برنامه ریزی هوشمند است که با لحاظ نمودن اولویت ها و در نظر گرفتن آسیب ها و فرصت ها و همچنین داشتن منطق تقدم و تأخر در مورد پروژه ها با قابلیت پیش بینی شوندگی، جهت گیری های توسعه استان را به سمتی هدایت نماید که با ایجاد یک مبنای اقتصادی برای ایلام براساس ضروت های آمایشی سهم استان را در GDP کشور افزایش دهد.

وی افزود: بمنظور تحقق عدالت در نظام برنامه ریزی، سازمان چند اقدام اساسی انجام داده است که در این راستا با تخصیص هدفمند و بهینه نمودن اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ۷۳ پروژه  اولویت دار و زیرساختی در حوزه راه، کشاورزی و تنش آبی با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد در قالب تفاهم نامه چهارجانبه با استاندار ایلام، رییس سازمان، فرمانداران و مدیران دستگاه های اجرایی ذیربط و همچنین اخذ مجوز از شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی به منظور بهره برداری از آنها در شهریور سالجاری تعیین تکلیف می نماید.

دوست محمدی اضافه کرد: در سالجاری کلیه منابع اعتباری استان اعم از اعتبارات مسئولیت های اجتماعی، عوارض آلایندگی، ارزش افزوده، بازگشت حساب های مالیاتی و… صرفا در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و در راستای سیاست های دولت در راستای تحقق عدالت اجتماعی توزیع و هزینه می گردد.

کد خبر/۸۱۶۶۷

  • نویسنده : سمیه آذرمهر