ایلام_طرح نسخه الکترونیک که هم اکنون در مراکز طرف قرار داد اجرایی می شود اگر چه در ابتدا با مشکلاتی همراه بود اما با آموزش درمانگران مشکلات آن کاهش چشمگیری داشته است.

ایلام، پایگاه خبری راسان خبر_ سازمان تامین اجتماعی بعنوان بزرگترین سازمان بیمه گر کشور نقش مهمی در تحولات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور ایفا می کند. این سازمان به عنوان دومین تولید کننده درمان در کشور نیازمند برنامه ریزی دقیق و منسجم جهت پاسخگویی و خدمات دهی به بیش از نیمی از جمعیت کشور است.

در اختیار داشتن بیمارستان های فوق تخصصی و تخصصی، مراکز پیشرفته درمانی، وجود نیروهای تحصیل کرده و زیرساخت های مناسب باعث گردیده که طرح های همچنون پرونده الکترونیک بخوبی در سازمان نهادینه بشوند.

طرح نسخه الکترونیک که هم اکنون در مراکز طرف قرار داد اجرایی می شود اگر چه در ابتدا با مشکلاتی همراه بود اما با آموزش درمانگران مشکلات آن کاهش چشمگیری داشته است.

مهمترین مزایای اجرای طرح بسیار گسترده و اجرای آن بر اساس قانون برنامه پنجم و ششم و در راستای دولت الکترونیک است. نسخه الکترونیک تحول عظیمی در حوزه درمان ایجاد کرده و نقش مهمی در قطع زنجیره کرونا دارد.

یکی از راههای ارتقای این طرح، آموزش پزشکان است تنوع در ارائه خدمات پزشکی و درمانی، حجم بالای مراجعین به مراکز طرف قرارداد، بیمه تکمیلی، نبود زیر ساخت مناسب در مطب پزشکان، عدم دسترسی به اینترنت، عدم آگاهی تعدادی از مردم با خدمات نوین و گاها تضاد با آن، مشکلات نرم افزاری، نیاز منشی های پزشکی به آموزش، داروهای تحت پوشش بیمه و آزاد بخشی از مشکلاتی است که اجرای این طرح را کند کرده است.

وجود جلسات هفتگی با حضور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و اطلاع رسانی گسترده آن به افراد تحت پوشش و حمایت رسانه ها از این طرح باعث شده که در استان ایلام نارضایتی در حد زیادی کاهش یابد.

در نیمه دوم سال ۹۹حدود دویست هزار نسخه الکترونیک در استان ایلام تولید شده است که نشانگر استقبال خوب پزشکان از این طرح است.

رصد، پایش، ارزیابی و نظارت بر نسخه الکترونیک در استان بصورت مداوم انجام می گیرد و مسائل بیمه شدگان بصورت موردی هم توسط تیمی از کارشناسان مجرب مدیریت درمان پیگیری و رفع می شودو

شناسه خبر/۵۱۲۰۲

  • نویسنده : دکتر علیرضا رمضانی، مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی ایلام