به گزارش خبرنگار راسان خبر، محمدرضا مروارید و معاونان وی در آستانه هفته دولت در نشست خبری عملکرد سه ساله دولت تدبیر و امید در استان را برای اصحاب رسانه تشرح نمودند.   

به گزارش خبرنگار راسان خبر، محمدرضا مروارید و معاونان وی در آستانه هفته دولت در نشست خبری عملکرد سه ساله دولت تدبیر و امید در استان را برای اصحاب رسانه تشرح نمودند.

DSC03630DSC03633 DSC03636DSC03637 DSC03638DSC03641 DSC03643DSC03645 DSC03646DSC03647

DSC03664DSC03648

DSC03663DSC03653

DSC03654DSC03655 DSC03658DSC03659   DSC03679DSC03673