راسان خبر؛ هیسا میچی سرپرست تیم اجرایی جایکا در نشست هم اندیشی و انتقال تجارب پیرامون دستورالعمل پروژه مدیریت مشارکتی جنگل و مرتع در استان ایلام گفت: هدف از اجرای این پروژه توسعه ظرفیت اداره منابع طبیعی در زمینه مدیریت مشارکتی جنگل و مرتع می باشد. وی تصریح کرد: در این پروژه جلب مشارکت مردم […]

jap4

راسان خبر؛ هیسا میچی سرپرست تیم اجرایی جایکا در نشست هم اندیشی و انتقال تجارب پیرامون دستورالعمل پروژه مدیریت مشارکتی جنگل و مرتع در استان ایلام گفت: هدف از اجرای این پروژه توسعه ظرفیت اداره منابع طبیعی در زمینه مدیریت مشارکتی جنگل و مرتع می باشد.

وی تصریح کرد: در این پروژه جلب مشارکت مردم محلی بسیار مهم بوده و ما سعی داریم مناطقی را انتخاب کنیم که مردم مشارکت خوبی داشته باشند.

دکتر احمدی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام نیز گفت: باتوجه به فعالیت های صورت گرفته در زمینه حفاظت و احیاء منابع طبیعی با مشارکت مردم رایزنی هایی با سازمان جنگل ها در راستای حضور کارشناسان این سازمان بین المللی به منظور رفع پاره ای از مشکلات جنگل های استان ایلام صورت گرفت و به همین منظور کارشناسان این سازمان در استان حضور یافتند و بازدیدهایی را از جنگل های استان داشتند.

جلسه با حضور کلیه کارشناسان حوزه فنی این اداره کل، برگزاری نشست با حضور معاون اقتصادی استاندار و بازدید از مناطق جنگلی با حضور مردم شهرستان های تابعه از دیگر برنامه های این نشست بود.