به گزارش راسان نیوز؛ سرهنگ “نوراله خادم”  يادآور شد: برابر ماده ۲۰۷ آيين نامه راهنمايي و رانندگي نصب هر نوع علائم و الصاق يا نصب يا نقش هر نوع آگهي،نوشته،عكس و نوشتن عبارات و ترسيم نقوش روي شيشه ها يا بدنه دروني يا بيروني وسيله نقليه به منظور تبليغ، نمايش و مانند آن ممنوع است. […]

۸۱۷۷۰۷۸۶-۷۰۱۸۲۲۰۹

به گزارش راسان نیوز؛ سرهنگ “نوراله خادم”  يادآور شد: برابر ماده ۲۰۷ آيين نامه راهنمايي و رانندگي نصب هر نوع علائم و الصاق يا نصب يا نقش هر نوع آگهي،نوشته،عكس و نوشتن عبارات و ترسيم نقوش روي شيشه ها يا بدنه دروني يا بيروني وسيله نقليه به منظور تبليغ، نمايش و مانند آن ممنوع است.

وي عنوان كرد:برابر ماده ۸ آيين نامه پليس راهور هر نوع تبليغ در داخل و خارج خودروهاي شرکتي ممنوع بوده واينگونه خودروها صرفا مجاز به درج نام شرکت برابر ضوابط و مشخصاتي که توسط پليس راهور ناجا تدوين مي گردد خواهند بود.

رييس پليس راهنمايي و رانندگي افزود: برابر جدول تخلفات  كد ۲۰۶۹  نصب هر گونه علايم يا الصاق هر نوع نوشته، آگاهي و تصاوير به بدنه خارجي وسايل نقليه و قسمت دروني وسايل نقليه عمومي مسافربري بدون داشتن مجوز لازم در مراکز استان ها  مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ريال جريمه پيش بيني شده است که پليس در صورت روئيت با متخلفين برخوردمي نمايد.

سرهنگ خادم از رانندگان عزيز درخواست کرد: از نصب والصاق هرگونه تبليغات بر بدنه وسيله نقليه خود جدا” خودداري  کنند، چرا كه  نصب  هر گونه تبليغ يا الصاق هر نوع نوشته و تصاوير به بدنه خارجي وسايل نقليه  منجر به حوادث رانندگي ناشي از حواس پرتي و عدم توجه به جلو رانندگان خواهد شد.