مسابقات اسکیت سرعت چهار رده سنی به منظور انتخاب نفرات برتر استان جهت اعزام به مسابقات کشوری انتخاب شد.

eskaet

به گزارش راسان؛ مسابقات اسکیت سرعت چهار رده سنی به منظور انتخاب نفرات برتر استان جهت اعزام به مسابقات اسکیت سرعت قهرمانی کشور در زمین پیست اسکیت مجموعه غدیربرگزار شد .
این مسابقات با شرکت ۱۰۰ نفر ورزشکار در چهار رده سنی (زیر ۱۰ سال )(رده سنی ۱۰ تا ۱۲ سال ) (رده سنی ۱۲ تا ۱۴ سال )(رده سنی ۱۴ تا ۱۶ سال ) در بخش دختران برگزار شد .
در پایان این دوره از مسابقات در رده سنی زیر ۱۰ سال دیانا معتمدی ، حنانه رستمی و کیانا معتمدی به ترتیب مقام های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند .
در رده سنی ۱۰تا ۱۲ سال سارینا لطفی اول ، لیدا رضایی منش دوم و آیداپارسا سوم شدند .
در رده سنی ۱۲ تا ۱۴ کیمیا سرخه میری مقام اول ، نگاه میرزادهمقام دوم و آیدا اسدی کرد مقام سوم را به دست آوردند .
اما در رده سنی ۱۴ تا ۱۶ سال کیانا عبدی مقام اول ، صدف مهدی زاده مقام دوم و زهرا پیری پور مقام سوم را تصاحب کردند .
نفرات برتر در نیمه دوم اردیبهشت ماه سال ۹۵ به مسابقات قهرمانی کشور اسکیت سرعت اعزام خواهند شد .