به گزارش سایت خبری راسان خبر به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ایلام  در این باره گفت: عدم رعایت الگوهای مصرف توازن تولید و مصرف را برهم زده است این در حالی است که هزینه های تولید مازاد توجیه اقتصادی ندارد و تنها راه کاهش مصرف بی […]

به گزارش سایت خبری راسان خبر به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ایلام  در این باره گفت: عدم رعایت الگوهای مصرف توازن تولید و مصرف را برهم زده است این در حالی است که هزینه های تولید مازاد توجیه اقتصادی ندارد و تنها راه کاهش مصرف بی رویه است.

 

مهندس شیرخانی افزود: کنتور در تملک شرکت توزیع است و هیچ مشترکی نباید کوچکترین دخالتی به منظور اختلال در امر اندازه گیری آن انجام دهد.
وی در ادامه افزود: متاسفانه عده ای به اشکال گوناگون با دستکاری کنتور قصد قانون گریزی دارند که باید با اطمینان بگویم هیچ روشی برای دستکاری از چشم مامورین متخصص تست کنتور پوشیده نخواهد ماند.
وی با اشاره به مصوبه جدید مجلس در خصوص اعمال جریمه برای متجاوزین به بیت المال و سرقت انرژی، تاکید کرد: خط قرمز این شرکت دستکاری کنتور است و در صورت مشاهده با شدت برخورد خواهیم کرد. 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان در خاتمه از مردم شریف استان خواست تا با نهایت دقت در مصرف برق صرفه جویی کنند که اگر این اتفاق بیفتد بی شک بدون اعمال خاموشی تابستان را سپری خواهیم کرد.