به گزارش راسان؛ فرمانده انتظامي شهرستان ايلام در خصوص پيشگيري از سرقت مغازه به اطلاع بازاريان و کسبه ايلامي بيان کرد. سرهنگ ” فردين پيري”خطاب به همشهريان ايلامي گفت:. وي هشدارهايي به شرح ذيل اعلام داشت: توجه مغازه داران به توصيه هاي پليس مي تواند در راستاي پيشگيري از سرقت مغازه فرصت سرقت را از […]

images

به گزارش راسان؛ فرمانده انتظامي شهرستان ايلام در خصوص پيشگيري از سرقت مغازه به اطلاع بازاريان و کسبه ايلامي بيان کرد.

سرهنگ ” فردين پيري”خطاب به همشهريان ايلامي گفت:.

وي هشدارهايي به شرح ذيل اعلام داشت: توجه مغازه داران به توصيه هاي پليس مي تواند در راستاي پيشگيري از سرقت مغازه فرصت سرقت را از سارقان سلب کند.

واحدهاي صنفي براي مشارکت در تامين امينت بايد به توصيه هاي پليس توجه داشته باشند تا فرصت سرقت را از سارقين سلب کنند.

چنانچه ازآژير خطر استفاده مي کنيد آن راطوري انتخاب نمايند کهسارقين نتوانند آژير رابه سهولت تشخيص دهند و استفاده از سيستم هاي الکترونيکي و دزدگيرهاي مناسب درمغازه امري ضروري است تا شما را هنگام وقوع حوادث احتمالي ازطريق تماسهاي تلفني مطلع سازد.

دربهاي ورودي مغازه را ازنوع کرکره اي مشبک نصب کرده وراه هاي کانال کولر،پشت بام راهر چند کوچک باشدبه وسيله جوش دادن چند ميله محفوظ کنيد.

درمغازه هايي که از درب آهني وشيشه اي استفاده مي شودبراي بالابردن ضريب اطمينان هردو راقفل زده ودرمواقع تعطيلات چند روزه حتما به مغازه سرکشي و قفل ها رابازديدکنيد.

پول نقد بيش ازحدمعمول رادرمغازه نگهداري نکنيد و آن رابه بانک بسپاريد.همچنين محل کسب خودرا دراختيارافرادنابالغ وکم تجربه قرار ندهيد.چراکه افرادجوان و کم تجربه زودتر اغفال مي شوند و افرادي را به عنوان کارگر ،شاگردو نگهبان انتخاب کنيد که مورد شنا سا يي و تاييد اشخاص مطمئن بوده وبراي اطمينان چند تن از اقوام آنها را نيز شناسايي کنيد و همچنين هنگامي که مشتري داخل مغازه است به هيچ عنوان محل را ترک را نکنيد.

درب مغازه هاي طلا فروشي را بايد با تورهاي سيمي محفوظ کرده ،سقفو کف مغازه هاي طلا فروشي را با ميلگرد و بتون به قطر ۲۰ سانتيمتر محصور کنيد.

گاو صندوق را هم به طور مخفي در داخل ديوار جاسازي کرده وتا حصول اطمينان از صداقت شاگرد مغازه از تحويل دادن کليد مغازه به ويژه گاو صندوق به وي خودداري کنيد