به گزارش سایت سایت خبری راسان خبر به نقل از روابط عمومی، ” محسن خزلی ” افزود: این همایش با حضور دکتر “عادل صلواتی” عضو هیات علمی دانشگاه و رئیس شورای سیاست گذاری کنفرانس بین المللی مدیریت دانش و دکتر “سامان شیخ اسماعیلی” عضو هیات علمی دانشگاه و ارزیاب جایزه ملی مدیریت دانش برگزار شد.  […]

به گزارش سایت سایت خبری راسان خبر به نقل از روابط عمومی، ” محسن خزلی ” افزود: این همایش با حضور دکتر “عادل صلواتی” عضو هیات علمی دانشگاه و رئیس شورای سیاست گذاری کنفرانس بین المللی مدیریت دانش و دکتر “سامان شیخ اسماعیلی” عضو هیات علمی دانشگاه و ارزیاب جایزه ملی مدیریت دانش برگزار شد. 
وی ادامه داد: این همایش با محوریت انگیزش کارکنان در سرفصل های چگونگی ایجاد انگیزه در کارکنان،کاهنده های انگیزش در کارکنان، مهارت های برقراری ارتباط اثربخش سازمانی، مدیریت دانش و ارتباطات سازمانی، موانع برقراری ارتباطات سازمانی اثر بخش و در بخش دوم روش های دانش نگاری شخصی و نحوه همکاری در پروژه مدیریت دانش، تمرین علمی دانش نگاری و پرسش و پاسخ، پوشش داده شده است. 
وی اظهار داشت: پروژه مدیریت دانش از اسفندماه سال گذشته در این شرکت در قالب چهار فاز اجرایی با همکاری شرکت داده پردازان هایا آغاز و همزمان با پیشبرد پروژه در فازهای مختلف، در فاز آموزش و فرهنگ سازی نیز چندین نوع آموزش فردی،گروهی و سازمانی برای هر طیف از مخاطبین شرکت از جمله کارگاه ها و میزگردهای تخصصی برای کمیته راهبردی،کمیته اجرایی،  انجمن های خبرگی و سایر پرسنل در نظر گرفته و اجرا شده است.  
مسئول برنامه ریزی مهندسی شرکت پالایش گاز تصریح کرد: به منظور ارتقاء فرهنگ سازمانی وآشنایی کلیه کارکنان تاکنون سه دوره همایش در زمینه مدیریت دانش در این شرکت برگزار شده است. 
مهندس خزلی خاطرنشان کرد: در حوزه مدیریت دانش شرکت، اقدامات قابل توجهی همچون انتشار اولین نشریه تخصصی مدیریت دانش با عنوان “زانا ” در دست اقدام است که شماره نخست آن اسفندماه سال جاری منتشر خواهد شد و علاوه بر این، در صدد برگزاری همایش تخصصی و میزگردهای انتقال تجربه مدیریت دانش در حوزه صنعت گاز به صورت منطقه ای نیز می باشد.