دکتر کریم لاله ماژین، مدیردرمان تامین اجتماعی استان ایلام روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار سایت خبری راسان خبر گفت: همایش منطقه ای مدیران درمان تامین اجتماعی منطقه 5کشور با حضور  استان های کرمانشاه، همدان،خوزستان، لرستان و ایلام در نیمه دوم اسنفند به میزبانی شهر ایلام برگرار می شود. وی افزود:  هدف از برگزاری این […]

دکتر کریم لاله ماژین، مدیردرمان تامین اجتماعی استان ایلام روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار سایت خبری راسان خبر گفت: همایش منطقه ای مدیران درمان تامین اجتماعی منطقه 5کشور با حضور  استان های کرمانشاه، همدان،خوزستان، لرستان و ایلام در نیمه دوم اسنفند به میزبانی شهر ایلام برگرار می شود.
وی افزود:  هدف از برگزاری این همایش بررسی مشکلات حوزه درمان تامین اجتماعی در این 5 استان است.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان بیان داشت: این همایش  به مدت دو روز و با  حضور دکتر درخشان، معاون درمان سازمان اجتماعی برگزا می شود.
به گفته لاله ماژین در نیمه نخست سالجاری در سه مرکز درمانی استان ایلام از جمله دی کلینیک میلاد، درمانگاه شماره 2 و درمانگاه دهلران بیش از 270 هزار بار مراجعه ثبت شده است.