راسان خبر ، هنر و هنر مندان  در همه جای جهان قدر می بینند و بر صدر نشینند، هنرمند عمری را باعزت و افتخار سپری میکند و هیچگاه انتظار قدردانی ندارد.  اما در این بین این نهادها هستند که  بصورت خودجوش و به مناسبت های مختلف، تلاش می کنند  از هنرمندان تجلیل کنند. در این بین […]

images

راسان خبر ، هنر و هنر مندان  در همه جای جهان قدر می بینند و بر صدر نشینند، هنرمند عمری را باعزت و افتخار سپری میکند و هیچگاه انتظار قدردانی ندارد.  اما در این بین این نهادها هستند که  بصورت خودجوش و به مناسبت های مختلف، تلاش می کنند  از هنرمندان تجلیل کنند.
در این بین نکته ی ظریفی وجود دارد و آن اینکه یا باید  از هنرمندان تجلیل نکرد و یا اگر قرار است تجلیلی صورت پذیرد،  در شان  جایگاه صاحب هنر باشد. به قول  محلی خودمان،  (( سفره ی ننداخته یک ایراد دارد و سفره انداخته صد ایراد))!!

روز گذشته جهت تجلیل از هنرمند ان ایلامی به مناسبت دهه فرهنگ و هنر  تماسی با تعدادی از هنرمندان نام آور استان صورت گرفت، سر ساعت مقرر هنرمندان،  با کلی امید و آرزو و به امید  اینکه مسئولان برگزار کننده این جشن گوشه چشمی به آنان داشته و هنوز غبار فراموشی بر گرده ی آنها ننشسته،  با خوشحالی در مجتمع ارشاد شهرستان حاضر شدند.

سالن گوش تا گوش  مملو از هنرمندانی  بود که هرکدام عمری را در عرصه فرهنگ و هنر این دیار سپری نموده بودند، هنرمندانی که  فخر استان محروم ایلام بودند و هر کدام لبخندی بر لب مردم این دیار  نشانده بودند.

مراسم آغاز شد و برنامه ها طبق قاعده مقرر پیش رفتند، اجرای موسیقی سنتی، نمایش طنز، شعرخوانی و …..  تا سرانجام  لحظه ی تجلیل از هنرمندان فرار رسید.

اسم هر هنرمندی که خوانده میشد برای دریافت لوح بالای سن میرفت ،  غافل از اینکه  برگزار کنندگان مراسم نهایت سلیقه را بخرج داده بودند  و لوح تقدیری خشک و خالی و  بدون  کمترین هدیه ای اهدا می نمودند. بیش از  ۲۰هنرمند تجلیل شد، بعضی ها فکر میکردند که در این شلوغی شاید  هدیه همراه لوح تقدیر آنها  گم شده باشد و صبر می کردند تا از چند وچون هدایای سایرین خبر بگیرند. اما خیلی زود  متوجه شدند که اصلا هدیه ای در کار نبوده  و الکی دل خود را خوش کرده اند که قرار است بعد سالیان سال از آنان تجلیل شود.

گرچه مناعت طبع هنرمندان اجازه ی بیان اعتراض علنی به آنها نمیداد ولی از‌چهره ی برخی هنرمندان  معلوم بود از این موضوع خیلی دلخور هستند. اما باز هم مانند همیشه سکوت اختیار کردند که خدایی ناکرده کسی فکر نکند هنرمندان به دنبال مزد هستند.

بی توجهی به هنر و هنرمندان کار اول و آخر  برخی مسئولان هنر دوست به قول خودشان نیست. گویا عده ای  قصد تخریب و دهن کجی به هنرمندان را داشتند.  در برخی جاها و برای برخی مراسمات پیش پا افتاده ، میلیونی خرج می کنند،  اما در جایی که باید دست هنرمندی را گرفت و با اندک بودجه ای دل آنها را خوش کرد،  سر کیسه را می بندند. در همه جا هنرمند قدر می بیند و بر صدر می نشیند ولی  در استان ایلام، به خاطر اسم محرومش است یا هر موضوع دیگر بی هنران بر مسند می نشینند و  قدر می بینند !! 

به امید روزی که تجلیل از هنرمندان ایلامی فقط خاکسپاری آنها در قطعه هنرمندان و نام آوران بهشت رضا  نباشد..