ایلام، راسان خبر_ چند سالی است كه حال و هواي اربعين استانمان را فرا گرفته است و هر سال بر شكوه و عظمت آن افزوده مي‌شود به طوري كه ايلام و اربعين مترادف هم شده‌اند و به بركت آن استان ايلام نامي جهاني يافته است كه جاي شكر دارد چرا كه هر آنچه در اين […]

download-2

ایلام، راسان خبر_ چند سالی است كه حال و هواي اربعين استانمان را فرا گرفته است و هر سال بر شكوه و عظمت آن افزوده مي‌شود به طوري كه ايلام و اربعين مترادف هم شده‌اند و به بركت آن استان ايلام نامي جهاني يافته است كه جاي شكر دارد چرا كه هر آنچه در اين راه سرمايه‌گذاري شود و هرگونه خدمتي ارائه گردد مي‌تواند ما را در يك اقدام بزرگ تاريخي و آن اجتماع بزرگ و جهاني اربعين است كه بيش از ۲۰ ميليون نفر را در آن گردهمايي عظيم را حول محور عشق حسيني گرد هم آورده است كه پشتوانه مهمي است در جهت شور و شوق فرهنگ حسيني و ايجاد امنيت پايدار و در عين حال موجبات توسعه همه جانبه استان را فراهم آورده است.

اربعين به عنوان يك رویداد فرهنگي، تاريخي احياگر ارزش‌هاي دين و اعتقادي و بيانگر راه حق و عدالت و آزادگي است كه بعد از گذشت قرن‌ها همچنان الگو و اسوه‌ي همه حق طلبان و آزادی‌خواهان جهان است و چراغ راهي است براي همه‌‌ي كساني كه زندگي عزتمندانه را سرلوحه زندگي خويش قرار داده‌اند كه هرچند در جهان امروز اتفاقات و حوادثي رخ مي‌دهد كه قابل وصف نيستند اما اتفاق سال ۶۱ هجري داراي ويژگي‌هاي منحصر به فردي است كه هر سال با آمدن محرم حياتي دوباره مي‌يابد و خوني كه به ناحق در سرزمين كربلا در سال ۶۱ هجري به زمين ريخته شد دوباره در رگ انسان‌هاي آزاده و حق طلب به جريان مي‌افتد و در رگ زمان جاري مي‌گردد و خود سرمايه‌اي بزرگ در برابر ظالمان و ستمگران تاريخ در طول زمان و قرون مي‌شود و تبديل به آتشفشاني مي‌شود كه زبانه‌هاي آن ريشه‌هاي ظلم و فساد را خواهد سوزاند و مردم ما مفتخرند كه ميزبان عاشقان و دلدادگان مكتبي هستند كه پويايي و بالندگي آن تمام ناشدني است و اين گنج بي‌پايان و فروغ جاودان همچنان به راه خويش ادامه مي‌دهد و سلطه‌گران و زيادخواهان و جريانات تكفيري و داعشي را آنچنان منكوب خواهد كرد كه اسلافشان به آن گرفتار شدند.
* * عبدالحميد كرمي؛ مديرمسوول هفته نامه پيك ايلام