مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ایلام، گفت:مرحله نخست استانداردسازی سامانه های گرمایشی مدارس استان تا تیرماه 94 به اتمام می رسد.

th (2)راسان_ ایلام، سعید هژبری افزود: 30 میلیارد ریال پارسال از محل اعتبارهای ملی برای استانداردسازی سامانه های گرمایشی مدارس موجود و فضاهای آموزشی فرسوده ایلام به این اداره کل اختصاص یافت.

وی ادامه داد: با این اعتبار از ابتدای سال گذشته استاندارد سازی سامانه های گرمایشی 50 فضای آموزشی مناطق شهری و روستایی استان با 541 کلاس درس آغاز شده است.

وی اظهار کرد: از این تعداد تاکنون عملیات بهبود سیستم گرمایشی 23 فضای آموزشی استان با جدیدترین امکانات روز انجام و کار تعویض سامانه های مابقی مدارس در دست اقدام است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ایلام گفت: سامانه گرمایشی باقی مانده این مدارس نیز تا پایان تیرماه استانداردسازی و آماده استفاده دانش آموزان در سال تحصیلی آینده است.

لازم به ذکر است؛ 95 هزار دانش آموز در استان ایلام اکنون در بیش از یک هزار و 300 فضای آموزشی به تحصیل اشتغال دارند.