به گزارش راسان خبر در استان  ایلام، سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان آموزش پزشکی روز جمعه در جلسه شورای  هماهنگی مدیریت بحران استان ایلام گفت: وقوع سیل  علاوه بر اینکه متاسفانه تعدادی از هموطنانمان را عزادار و بی خانمان کرد برکاتی را نیز به دنبال داشت. وی افزود: در سفر چند سال گذشته به  […]

به گزارش راسان خبر در استان  ایلام، سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان آموزش پزشکی روز جمعه در جلسه شورای  هماهنگی مدیریت بحران استان ایلام گفت: وقوع سیل  علاوه بر اینکه متاسفانه تعدادی از هموطنانمان را عزادار و بی خانمان کرد برکاتی را نیز به دنبال داشت.

وی افزود: در سفر چند سال گذشته به  ایلام خشکسالی  درختان بلوط به وضوح دیده می شد و این بارش ها سبب می شود کشور از بی آبی نجات پیدا کرده و  درختان نیز سیرآب شوند.

وزیر بهداشت بیان داشت: در هفته اول  وقوع سیل در کشور  دولت برای رسیدگی به وضعیت مناطق سیل زده تصمیماتی  ویژه ی اتخاذ کرد و تخصیص و  بررسی خسارت ها در جلسه بعدی دولت که هفته آینده برگزار می شود تصمیم گیری خواهد شد.

وی بیان داشت: دولت  برای جبران خسارت  زیرساخت های درمانی در مناطق سیل زده کشور و به تبع در این  استان اعتبارات ویژه ی  در نظر گرفته است.

وی افزود: با پیش بینی وقوع سیل در کشور وزارت بهداشت با تشکیل جلسه های متعدد توانسته  تا حدودی از وقوع  بحران جلوگیری نماید به طوری که  خوشبختانه تاکنون بیماری روده ای در کشور گزارش نشده است.

استان ایلام با  ۵۶۰ هزار نفر ۷ دهم جمعیت کشور را تشکیل می دهد.