به گزارش روز پنج شنبه پایگاه خبری راسان خبر از ایلام؛ در پی دعوت مجمع  نمایندگان استان ایلام در مجلس شورای اسلامی قرار است زنگنه وزیر نفت ۲۴ اسفندماه به ایلام سفر کند. زنگنه با هدف بازدید از میادین نفتی جنوب استان به ایلام سفر خواهد کرد.

۱۳۹۵۱۲۱۷۰۰۰۰۷۳_Test_PhotoH

به گزارش روز پنج شنبه پایگاه خبری راسان خبر از ایلام؛ در پی دعوت مجمع  نمایندگان استان ایلام در مجلس شورای اسلامی قرار است زنگنه وزیر نفت ۲۴ اسفندماه به ایلام سفر کند.

زنگنه با هدف بازدید از میادین نفتی جنوب استان به ایلام سفر خواهد کرد.