رييس پليس راهنمايي و رانندگي استان از بخشش دير كرد جرائم تخلفات راهنمايي و رانندگي خبر داد

images-(1)

به گزارش راسان نیوز؛ سرهنگ “نوراله خادم”گفت: برابر تبصره ۲۰قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كشور درصورت پرداخت و تسويه حساب قبوض جريمه هاي رانندگي توسط مالكان خودرو تا پايان آذرماه ۱۳۹۵، جريمه ديركرد ناشي از عدم پرداخت تا پايان سال۱۳۹۴ بخشيده مي شود.

وي افزود:  صاحبان خودروها يي كه به هر دليلي نتوانسته اند جرائم تخلفات رانندگي خود را به موقع پرداخت كنند و به دو برابر افزايش يافته است تا پايان آذر ماه فرصت داده شده  تا جرائم خود را تسويه و پرداخت کنند كه اين امر در سيستم اجرائيات پليس راهور بصورت تمركزي در صورت وضعيت تخلفات خودروها اعمال شده است.

رييس پليس راهنمايي و رانندگي استان عنوان کرد: برابر دستورالعمل هاي واصله از مركز ،صاحبان خودروها مي بايست جهت دريافت صورت وضعيت خودرو خود از طريق سامانه ۱۲۰ و يا به مراكز پليس +۱۰ مراجعه و نسبت به تسويه حساب جرائم رانندگي خود اقدام کنند.

وي افزود: اگر كسي نسبت به تسويه و پرداخت جرائم خود تا پايان آذر ماه ۱۳۹۵  اقدام نکند جرائم در تاريخ مذكور به صورت سيستمي و از طريق مركز مجدداً دو برابر در صورت وضعيت خودروها اعمال مي شود.

سرهنگ خادم تصريح کرد: اين بخشش فقط مربوط به جرايم تا پايان سال ۱۳۹۴ بوده و شامل تخلفات رانندگي سال ۱۳۹۵ نمي باشد.

رييس پليس راهنمايي و رانندگي استان در پايان گفت : بخشش جرائم ارتباطي با نمره منفي رانندگان نداشته و حذف نمرات منفي گواهينامه ها برابر تبصره ۲ ماده ۷ قانون رسيدگي به تخلفات  انجام مي شود.