جانشين انتظامي استان ايلام از دستگيري سارق لوازم داخل خودرو و کشف 22 فقره سرقت خبر داد.

th-(8)راسان_ ایلام؛ ،سرهنگ”حسن سماواتي” اظهار داشت: پس از وقوع چندين فقره سرقت لوازم داخل خودرو در برخي از نقاط شهر ايلام با تشکيل چند اکيپ ويژه از گارآگاهان پليس آگاهي موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وي افزود: پس از چند روز کار اطلاعاتي و فعال کردن گشت ها ي محسوس و غير محسوس در نقاط کور و جرم خيز سرنخ هايي از رد پاي سارق حرفه اي در اين پرونده باز شد.

جانشين انتظامي استان ايلام تصريح کرد:با پيگيري هاي مداوم و مراقبت هاي نامحسوس کارآگاهان پليس آگاهي مخفيگاه اين سارق شناسايي و تحت کنترل ويژه پليس قرار گرفت.

سرهنگ سماواتي بيان داشت: در يک عمليات موفق پليسي سارق در مخفيگاهش دستگير و به پليس آگاهي انتقال داده شد و در تحقيقات اوليه به 22 فقره سرقت لوازم داخل خودرو اعتراف کرد.

اين مقام مسئول خاطر نشان کرد: شگرد سارق استفاده از تاريکي شب و پرسه زدن در اطراف خودروهايي که فاقد دزد گير و از ضريب امنيتي کمتري برخوردار بوده اند مورد دستبرد قرار داده است.

وي در پایان، با بيان اينكه اعترافات نشان مي دهد كه شهروندان اگر كمي به هشدارهاي انتظامي پليس توجه جدي داشته و نسبت به بالا بردن ضريب امنيتي خودروهاي خود اقدام و آنها را در محل هاي امن و داراي نگهبان پارك كنند خودروي آنها با سرقت مواجه نخواهد شد.