به گزارش روز شنبه پایگاه خبری راسان خبر از ایلام؛ دهمین نمایشگاه سراسری کتاب ایلام که از هشتم اسفند و در محل انبار غله شهر ایلام گشایش یافته بود پس از شش روز فعالیت شامگاه جمعه بکار خود پایان داد. در مدت برپایی نمایشگاه مردم سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کتاب خریدند که نسبت […]

۸۲۴۵۱۰۴۴-۷۱۴۵۵۶۵۷

به گزارش روز شنبه پایگاه خبری راسان خبر از ایلام؛ دهمین نمایشگاه سراسری کتاب ایلام که از هشتم اسفند و در محل انبار غله شهر ایلام گشایش یافته بود پس از شش روز فعالیت شامگاه جمعه بکار خود پایان داد.

در مدت برپایی نمایشگاه مردم سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کتاب خریدند که نسبت به میزان خرید نمایشگاه پارسال، ۵۰۰ میلیون ریال افزایش داشته است.
مردم این کتاب ها را از طریق ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال بن یارانه دار عرضه شده در نمایشگاه و ۶۰۰ میلیون ریال نیز بصورت آزاد خرید کردند.
همچنین در پایان کار نمایشگاه نشر نیماژ و زرین از ناشران ملی و نشر میلکان، سوره های عشق و هاوار از ناشران استانی به عنوان برتر انتخاب و از آنها تجلیل شد.