راسان خبر؛ نذورات در بین مسلمانان در ایام مختلفی وجود دارد که ماه محرم از ایامی است که نذری های زیادی در آن ادا می شود.آیین نذری دادن به عزاداران امام حسین(ع) سنتی دیرینه و پسندیده در میان اکثر مسلمانان و به خصوص شیعیان دنیاست که در کشورمان رواج بیشتری دارد و شب و روز […]

راسان خبر؛ نذورات در بین مسلمانان در ایام مختلفی وجود دارد که ماه محرم از ایامی است که نذری های زیادی در آن ادا می شود.آیین نذری دادن به عزاداران امام حسین(ع) سنتی دیرینه و پسندیده در میان اکثر مسلمانان و به خصوص شیعیان دنیاست که در کشورمان رواج بیشتری دارد و شب و روز تاسوعا و عاشورا به اوج خود می رسد.عکس: زیبا امیدیان پور

IMG_0529 IMG_0553 IMG_0556 IMG_0562 IMG_0570 IMG_4023 IMG_4181 IMG_4183 IMG_4198 IMG_4203 IMG_8624 IMG_8625 IMG_9376 IMG_9414 IMG_9711