به گزارش راسان؛جانشين معاونت اجتماعي انتظامي استان ایلام ” در این باره ، اظهار داشت:نهادهاي متعدد فرهنگي ،علمي، آموزشي،خدماتي و همچنين دستگاه قضايي و پليس در استان با همکاري سازمان هاي مردم نهاد براي پيشگيري از بروز ناهنجاري هاي اجتماعي تلاش مي کنند . سرهنگ احمدبیگی افزود: پليس به عنوان حافظ عرصه نظم و امنيت هرگز عرصه را […]

Untitled-1

به گزارش راسان؛جانشين معاونت اجتماعي انتظامي استان ایلام ” در این باره ، اظهار داشت:نهادهاي متعدد فرهنگي ،علمي، آموزشي،خدماتي و همچنين دستگاه قضايي و پليس در استان با همکاري سازمان هاي مردم نهاد براي پيشگيري از بروز ناهنجاري هاي اجتماعي تلاش مي کنند .

سرهنگ احمدبیگی افزود: پليس به عنوان حافظ عرصه نظم و امنيت هرگز عرصه را براي هنجار شکني و تعرض به امنيت رواني و اجتماعي مردم باز نخواهد گذاشت و همراهي و مشارکت مردم ،تحقق اين مهم را به دنبال خواهد داشت.

جانشين معاونت اجتماعي انتظامي استان خاطرنشان کرد:رعايت قانون و احترام به حقوق ديگران مي تواند سلامت و امنيت فردي و اجتماعي را فراهم سازد.

وي يادآور شد: امنيت اجتماعي در اولويت قرار دارد زيرا وجود يا نبود امنيت بر ديگر حيطه ها تاثير مستقيم دارد و پيشرفت هاي علمي و اقتصادي بدون امنيت اجتماعي تحقق پيدا نخواهد کرد.

سرهنگ احمدبيگي تصريح کرد: پليس براي برقراري امنيت مردم با کساني که به قانون بي توجهي  و امنيت اجتماعي را به چالش مي کشند با قاطعيت  برخورد خواهد کرد.