بخشدار موسيان از توابع شهرستان دهلران از وقوع آتش سوزي در سطح پنج هكتار از اراضي كشاورزي روستاهاي تابعه اين بخش خبر داد.

download

به گزارش راسان؛  اين آتش سوزي ظهر دیروز سه شنبه  در بخشي از مزارع گندم روستاي نصر از توابع اين بخش اتفاق افتاد.
با اعزام تيم هاي آتش نشاني دشت عباس و  حضور نيروهاي مردمي اين آتش سوزي با سرعت مهار و از گسترش آن جلوگيري بعمل آمد.

 آتش سوزي زماني اتفاق افتاد كه كشاورزان مشغول برداشت محصول بودند.
لازم به ذکر است، در اوايل هفته جاري نيز بر اثر رعد و برق و صاعقه شش هكتار از اراضي گندم آماده برداشت اين بخش دچار آتش سوزي شد و خسارت زيادي به محصول گندم اين اراضي وارد شد.