ایلام، راسان خبر_ بهاري که پشت زمستان اردو زده و با نسيم باراني اش ما را خبر ميکند برايتان مبارک باشد.

download (2)

راسان خبر_ ایلام_ دوست من با سلامتي يک شب فاصله هست. مي داني که سلامتي من و تو مثل جامي پر از آب گواراست اگر بشکند چه مي شود؟ پس بيا پا به پاي پليس از اين شب بگذريم و بهار را تجربه کنيم.

بهاري که پشت زمستان اردو زده و با نسيم باراني اش ما را خبر ميکند برايتان مبارک باشد. بهار از راه نرسيده پدران دست به جيب مي شوند بهاري ترين هديه ها را به خانه هايشان مي برند. مادران با قربان صدقه بچه هايشان، گرد زمستان مي گيرند سفره ي هفت سين را تدارک مي بينند تا بلکه شادي را در باغچه حياطشان کاشته باشند.

ترس کهنه اي ما را بي قرار مي کند و نمي گذارد در آخرين چهارشنبه سال به پيشواز بهار برويم و با آداب و آيين اين روز کهن خلوت کنيم ، چون آتشي که در حياطمان روشن مي کرديم ، تا بهار را به خانه مان فرا بخوانيم، چند سالي است که پر از دود و باروت شده، فريادهاي دلخراش، دست هاي زخمي، تاريکي چشم هاي قشنگ، سفره هاي هفت سين مردمان مان را به هم مي ريزد و لباس هاي بهاري بچه ها را آغشته به درد مي سازد…..

انفجار باروت در هيچ جاي آيين هاي ايراني نشاني ندارد:

 آتشي که خرمن مردم را بسوزاند حرمتي بر خود نيافته اما اين سالها بوي تلخ باروت ساقه شادي هايمان را مي خشکاند بياييد دست در دست هم بدهيم و چهارشنبه آخر سال را پيش هم باشيم، چشم از هم برنداريم خطر در چند قدمي به کمين نشسته تا طومار عيدمان را به آتش بکشد و خنده هايي را از گوشه لب هايي بدزدد.

به حرمت فرهنگ آسماني مان و آداب بهاري مان دست به پشت آتش نزنيم و بگذاريم کوچه باغهاي شهرمان پر از نسيم و باران بماند.

پلیس:

مهم است که بدانيد پليس با شما عهد بسته است تا سرآغاز طنين« يا محول الحول والاحوال» تا رسيدن آهنگ بهار از صلات سحر تا انتهاي شب خواب را جواب کند و بيدار بماند، بلکه عهدي نشکند و عضوي به درد نيايد .پس او را با عمل به توصيه هاي زير همراهي کنيد

پیام ها و توصیه های پیشگیرانه

* كساني كه با مواد منفجره و آتش‌زا بازي مي‌كنند، هرگز تصور نمي‌كنند كه ممكن است خودشان اولين قرباني باشند.

*  در شادی‌ فرزندان دلبندمان آنان همراهی کنیم تا همیشه نظاره‌گر گل‌خنده‌های‌شانباشیم

* با انجام رفتارهاي پر خطر شادي را در آستانه نوروز به كام خود و ديگران تلخ نكنيم.

* از نگهداری مواد محترقه و تهیه وساخت وسایل آتش‌بازی دستی توسط فرزندانمان خودداری نموده و نظارت بر موضوعرا جدی بگیریم.

* سرود شاد زندگی را در صدای مهیب نارنجک و مواد محترقه بهسکوت غمبار تبدیل نکنیم.

* از نگهداری مواد محترقه و وسایل آتش‌بازی (حتی وسایلو مواد استاندارد) در نزدیکی وسایل حرارتی و برقی خودداری نماییم.

 

۹- متاسفانه در سالهاي قبل دست و چشم برپاکنندگان آتش، بيشتر آسيب ديده بود توصيه هاي جدي در مراقبت از دست و چشم را يادآور شويد.

۱۰- در چهارشنبه آخرسال گروه سني نوجوان و جوان بيشترين آسيب را مي بينند، با نوجوان و جوان تان همراه باشيد.

۱۱- همواره آتش و هيجان زيبايي و جواني را يکجا به کام مي کشد مراقب زيبايي تان باشيد.

۱۲- با تشکيل حلقه هاي دوستي، در شب چهارشنبه مراقبت از محله و کنترل آتش بازي هاي خطرناک را به عهده بگيريم.

* از سوزاندن وسایل یا مواد غیر متعارفمانند کپسول گاز، لاستیک و آمپول و استفاده از مواد آتش‌زا نظیر بنزین، الکل،کاربیت و … جداً خودداری نماییم.

* از برپایی آتش‌های حجیم و غیر قابل مهار خوددارینماییم

* به استناد قانون مجازات اسلامي ، ساخت و خريد و فروش مواد منفجره و محترقه به طور غير مجاز ، جرم محسوب مي‌شود و مرتكبين برابر قانون مجازات خواهند شد.

* مراقب رفتارهاریخطرناک و ناهنجار افراد بوده و در صورت لزوم مراتب را به واحدهای گشتی نیرویانتظامی و یا پلیس ۱۱۰ اطلاع دهیم.

 

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان ایلام