راسان خبر؛ به اطلاع دانشجويان عزيز مي‌رساند بيست و چهارمين جشنواره دانشجوي نمونه سال ۱۳۹۴ از تاريخ ۱۵ ديماه لغايت ۲ بهمن ماه ۱۳۹۴ برگزار مي گردد. دانشجويان واجد شرايط ضمن مطالعه دقيق آئين نامه جديد اين جشنواره براي ثبت نام و شركت در جشنواره به آدرس الكترونيكيwww.nemooneh.saorg.ir  مراجعه و نسبت به تكميل فرايند ثبت نام اقدام […]

راسان خبر؛ به اطلاع دانشجويان عزيز مي‌رساند بيست و چهارمين جشنواره دانشجوي نمونه سال ۱۳۹۴ از تاريخ ۱۵ ديماه لغايت ۲ بهمن ماه ۱۳۹۴ برگزار مي گردد.

دانشجويان واجد شرايط ضمن مطالعه دقيق آئين نامه جديد اين جشنواره براي ثبت نام و شركت در جشنواره به آدرس الكترونيكيwww.nemooneh.saorg.ir  مراجعه و نسبت به تكميل فرايند ثبت نام اقدام نموده ومدارک تاييدشده خودرا به دفتررييس دانشکده هاي خود تحويل نماييد.

۱۳۹۴۱۰۲۱-Copy-of-Untitled-1