ایلام، راسان خبر_ رئیس اداره آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام گفت: کارآفرینی زنان روستایی در مدیریت جامع حوزه آبخیز، راهی به‌سوی افزایش ضریب حفاظتی منابع طبیعی است.

۱۳۹۲۱۲۲۰۰۰۰۱۱۵_photoa

به گزارش روز دوشنبه پایگاه خبری راسان خبر؛ «امید شفیعی» اظهار کرد: مشاغل جایگزین برای جوامع محلی در روستاهایی که در مجاورت حوزه‌های آبخیز بوده می‌تواند مؤثر واقع‌شده و چهره محرومیت را در روستاها بزداید.

وی افزود: تشکیل صندوق‌های خرد زنان روستایی از نوع مشارکتی ازنظر کمی و کیفی در نقاط بحرانی و حساس به‌منظور کارآفرینی برای زنان روستایی می‌تواند فشار وارده به عرصه‌های منابع طبیعی را به حداقل ممکن برساند و ضریب حفاظتی را افزایش دهد.

رئیس اداره آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام گفت: کارآفرینی زنان روستایی در مدیریت جامع حوزه آبخیز، راهی به‌سوی افزایش ضریب حفاظتی منابع طبیعی است.

شفیعی خاطرنشان کرد: این موضوع در پایان برنامه پنجم و برنامه ششم توسعه در آینده از اولویت‌های کاری دستگاه متبوع بوده که می‌تواند منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل را به عرصه ظهور درآورد.