به گزارش راسان نیوز؛  تیم تحقیقاتی سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد (FAO) و هیئتی متشکل ازاساتید،کارشناسان و صاحبنظران بین المللی  به ایلام آمدند تا از نزدیک درجریان روند احیاء و تیمار بهداشتی درختان بلوط این استان قرارگیرند. دراین سفر دو روزه که جمعی ازمسئولان و کارشناسان اداره کل منابع طبیعی استان ایلام نیز حضور […]

fao5

به گزارش راسان نیوز؛  تیم تحقیقاتی سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد (FAO) و هیئتی متشکل ازاساتید،کارشناسان و صاحبنظران بین المللی  به ایلام آمدند تا از نزدیک درجریان روند احیاء و تیمار بهداشتی درختان بلوط این استان قرارگیرند.

دراین سفر دو روزه که جمعی ازمسئولان و کارشناسان اداره کل منابع طبیعی استان ایلام نیز حضور داشتند اقدام های صورت گرفته در زمینه مبارزه با خشکیدگی درختان بلوط، فعالیتهای احیایی در قالب بذر کاری بلوط، عملیات بهداشتی جنگل، و فراهم ساختن پوشش گیاهی با کاشت گونه های دیگر جنگلی در راستای کنترل و مهار تخریب و نیز احیاء مجدد درختان بلوط توسط این گروه تحقیقاتی بررسی شد.

دکتر شیروما کارشناس سلامت و حفاظت از جنگل سازمان فائو در این بازدید گفت: فعالیت های بسیار ارزنده ای تاکنون در سایه تفکر صحیح در استان ایلام انجام شده و کارهای صورت گرفته در متوقف کردن روند خشکیدگی و بهبود و احیاء این جنگل ها نقش مؤثری داشته است.

دکتر احمدی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام هدف اصلی این سفر را بررسی اقدام های صورت گرفته در زمینه مبارزه با خشکیدگی ، عملیات بهداشتی ، کارهای احیایی و نهال کاری و تأکید بر حضور و مشارکت مردم در امر جلوگیری از تخریب و احیاء جنگل های استان ایلام عنوان کرد و گفت: بخشی از معیشت مردم منطقه به جنگل و محصولات فرعی آن وابسته است و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در سیاست ها و برنامه های خود با روش های مشارکتی از توان جوامع محلی برای حفظ، احیاء و بهره برداری اصولی از این جنگل ها استفاده می کند.

ایشان در ادامه افزود: در سال ۸۷ با مشاهده اولین آثار خشکیدگی در جنگل های استان کلیه کارشناسان این اداره کل جهت بررسی موضوع بسیج شدند و درسال ۸۹ نیز آماربرداری صد درصدی ۸۰۰ هکتار از این جنگل ها شروع شد و بر اساس این مطالعات و جنگل گردشی های صورت گرفته متوجه شدیم بالغ بر ۱۱ درصد از جنگل های استان دچار خشکیدگی صد درصدی شده اند، در پی این موضوع پهنه بندی مناطق خشکیده شروع شد و تهیه نقشه تمامی شهرستان ها به تناسب خشکیدگی صورت گرفت و از سازمان های بین المللی درخواست کمک کردیم که منجر به این شد در سال ۹۱ خانم جولیان آلارد و هیئت همراه، پرفسور هانس موله از کشور آلمان، دکتر میرابوالفتحی و دکتر عبایی، در سال ۹۳ دکتر شیروما و پرفسور مولینا و در سال ۹۴ نیز دکتر شیروما و هیئت همراه از جنگل های استان بازدید نمودند.