سمیه عزیزمنش کارشناس سازمان هواشناسی استان ایلام روز یک شنبه در گفتگو با راسان خبر  در ایلام گفت: سیستم بارشی جدید از امروز وارد استان شده و به صورت نقطه ای، مقطعی و رگباری برخی نقاط استان را تحت تاثیر ریزش های خود قرار می دهد.  وی افزود: این سامانه تا روز سه شنبه هفته […]

سمیه عزیزمنش کارشناس سازمان هواشناسی استان ایلام روز یک شنبه در گفتگو با راسان خبر  در ایلام گفت: سیستم بارشی جدید از امروز وارد استان شده و به صورت نقطه ای، مقطعی و رگباری برخی نقاط استان را تحت تاثیر ریزش های خود قرار می دهد. 
وی افزود: این سامانه تا روز سه شنبه هفته جاری به صورت منطقه ی در استان پایدار است.
کارشناس سازمان هواشناسی استان اظهار داشت: بارش ها در نواحی جنوب و جنوب شرق استان  می‌تواند سبب آبگرفتگی های موقت شود.
وی ادامه داد: از ابتدای سال زراعی تاکنون بیشترین بارش مربوط به شهرستان  آبدانان با یک هزار و ۳۶۷ میلی متر است.
عزیزمنش بیان داشت: ایوان با یک هزار و ۳۰۲ میلی متر و  ارکواز ملکشاهی با یک هزار و ۱۴۹ میلی متر در رده دوم و سوم بارش های سطح استان قرار دارند.