ایلام،راسان خبر_کارگاه رسانه و مدیریت بحران استان ایلام برگزار شد.

IMG_20170307_13132

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار پایگاه خبری راسان خبر؛ همایش هم افزایی سازمان های امدادی در مدیریت بحران های طبیعی استان ایلام (کارگاه رسانه و مدیریت بحران) با حضور دکتر لطیفی معاون سازمان مدیریت بحران کشور و اصحاب رسانه استان ایلام در سالن همایش هتل زاگرس  برگزار شد.

معاون سازمان مدیریت بحران کشور در این همایش گفت: یکی از اساسی ترین نکات قابل توجه و بحث ، تعامل بین سازمان ها و رسانه ها و انتقال به مردم است زیرا پیامی که تولید می کنند مستقیم و بدون واسطه به افراد جامعه انتقال داده می شود.

دکتر لطیفی اظهار داشت : در جامعه ی کنونی حادثه یا بلای طبیعی قابل پیش بینی است زیرا می توان  با پیش بینی، اطلاعرسانی  و پیشگیری از وقوع حادثه در شهر یا کشور جلوگیری کرد.

وی، مخاطره های  طبیعی در کشور را  ۱۸مورد عنوان کرد و مهمترین آن ها را صاعقه، کولاک، زلزله، خشکسالی، فوران آتش نشان  است.

معاون سازمان مدیریت بحران کشور افزود:  واژه ریسک در جامعه  به عنوان خطر واژه ی نادرست است  زیرا  ریسک به مجموع اقداماتی گفته می شود که سعی در کاهش آثار خسارات و تلفات از طریق مدیریت صحیح می باشد.

دکتر لطیفی،  عوامل موثر در شکل گیری افکار عمومی را سیاستگذاران ، رسانه های جمعی، گروه های فشار و مردم عنوان کرد.