ایلام_فروش رای به یک مرغ و روغن و برنج و… یعنی ارزش تفکر و نظر رای دهنده، اندازه ی یک مرغ یا روغن بیشتر نمی ارزد.

ایلام_پایگاه خبری راسان خبر؛ نامزدهایی که دست به خرید آراء می زنند، از همین ابتدا مهر تائیدی بر دزد بودن خود می زنند، و آن هم دزدیدن رای و نظر مردم که بدترین نوع سرقت است.

خرید و فروش آراء به یکی از آسیب های مهم انتخابات در استانمان تبدیل شده است، آسیبی که راه ورود به مجلس و یا شورا را برای برخی افراد بی لیاقت باز می گذارد، آسیبی که به شعور مردم توهین کرده و در واقعیت به دزدیدن رای و نظر مردم می انجامد.

خرید رای یک نفر در ازای یک مرغ یا یک بطری روغن و… از طرف بعضی از نامزدها، در واقع شعور و ارزش رای دهندگان را در همین سطح مرغ و روغن تنزل داده و علنا به دزدی آراء مردم روی آورده اند.

تفکری که ناجوانمردانه و با خرید آراء، به شورا راه پیدا کند، مطمئنا هیچ خط قرمزی را در جهت رسیدن به خواسته های شخص خود نمی بیند، و به راحتی همه چیز را از سر راه خود بر میدارد و جز حفظ جایگاه خود، ولو به هر قیمتی، به چیز دیگری فکر نمی کنند.

چندین دوره است که در انتخابات مجلس و شورا شاهد خرید آراء از طرف بعضی نامزدها بوده ایم، که با پولهای بادآورده و هنگفت پیروزی خود را در انتخابات رقم می زنند، و انتخابات در استان را با چالش بزرگی مواجه کرده است، چالشی که حتی به راحتی و قانونی هم نمی توان جلو آن را گرفت، چون بیشتر وقتها بروز داده نمیشود و یا سند و مدرکی از آن در دست نیست.

اما کسانی که اقدام به فروش رای خود می کنند، هم در این اقدام زشت و تاسف آور شریکند و به راحتی با خریداران آراء همراه شده اند،

فروشندگان آراء در فرداهای بعد از انتخابات و با دیدن و لمس کردن مشکلات شهرایلام و تخلفات و کوتاهی های انجام گرفته، هیچ حقی نسبت به اعتراض به آنها ندارند، چرا که خود، آنها را نه بر اساس لیاقت و شایستگی، که به واسطه دادن یک مرغ و روغن و برنج و … به شورا فرستاده اند و به طور آگاهانه آینده ی شهر را به چپاول گران آراء مردم سپرده اند.

فروشندگان رای، فرداها دربرابر سوءاستفاده های اعضای شورا فقط و فقط باید سکوت کنند، چرا که نتیجه رفتار آنها باعث ورود این افراد بی لیاقت به این جایگاه شده است و دود این انتخاب فاجعه بار به چشم همه ی مردم و شهرمان خواهد رفت.

بعضی از نامزدهای انتخاباتی با وقاحت تمام در این شرایط سخت معیشتی و اقتصادی از همین حالا اقدامات در جهت خرید آرا را استارت زده و بر موج شرایط سخت اقتصادی مردم سوار شده اند، و به دنبال سوءاستفاده از این وضعیت برای تصاحب و یا بهتر بگوئیم دزدیدن کرسی شورا هستند،

شهروندان عزیز ایلامی این بار هوشیارانه انتخاب کنیم و نگذاریم کسانی که به قیمت توهین به مردم و با پول پاشی می خواهند، وارد شورا شوند، باز هم عرصه برای جولان آنها فراهم آید، اجازه ندهیم در این شرایط سخت معیشتی، تشنگان پست و صندلی شورا، با پخش مواد غذایی ناچیز باز هم شعور و حیثیت مردم را به بازی بگیرند…

شناسه خبر/۵۱۶۱۴

  • نویسنده : فرشته سنجیده، فعال رسانه ای ایلام