به گزارش راسان نیوز؛ در جریان گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان ایلام و در راستای نظارت بر عرضه و توزیع فرآورده های دامی و گوشتی شهرستان ایلام  ، شعبه سیار ویژه بهداشت این اداره کل  به همراه اکیپی از کارشناسان اداره دامپزشکی شهرستان ایلام به بازرسی از واحدهای صنفی مربوطه در سطح شهر پرداخته که […]

showimage

به گزارش راسان نیوز؛ در جریان گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان ایلام و در راستای نظارت بر عرضه و توزیع فرآورده های دامی و گوشتی شهرستان ایلام  ، شعبه سیار ویژه بهداشت این اداره کل  به همراه اکیپی از کارشناسان اداره دامپزشکی شهرستان ایلام به بازرسی از واحدهای صنفی مربوطه در سطح شهر پرداخته که در جریان آن حدود ۲ هزار کیلوگرم فرآورده خام دامی غیر قابل مصرف در ایلام کشف شد .

لازم به ذکر است این فرآورده های خام دامی شامل گوشت قرمز و مرغ فاسد و تاریخ مصرف گذشته بود که در هنگام بازرسی واحدهای صنفی توسط گشت مشترک مذکور کشف شدند و همچنین حجم عمده ای از این فرآورده های دامی غیر قابل عرضه و مصرف در یکی از سردخانه های استان ایلام نگهداری می شد و مابقی این مواد پروتئینی از یک مرکز غیر مجاز عرضه گوشت کشف و جمع آوری شده است