به گزارش سایت خبری راسان خبر به نقل از خبرنگار کانال خبری پلیس ، تاریخ ساخت لاستیک به صورت یک عدد چهار رقمی بر روی لاستیک خودرو منقوض گردیده است. که دو رقم سمت راست نشان دهنده سال تولید و دو رقم سمت چپ نشان دهنده هفته چندم از آن سال می باشند. رئیس پلیس […]

به گزارش سایت خبری راسان خبر به نقل از خبرنگار کانال خبری پلیس ، تاریخ ساخت لاستیک به صورت یک عدد چهار رقمی بر روی لاستیک خودرو منقوض گردیده است. که دو رقم سمت راست نشان دهنده سال تولید و دو رقم سمت چپ نشان دهنده هفته چندم از آن سال می باشند.

رئیس پلیس راه استان ایلام در این باره گفت: لاستیک خودروها تاثیر بسزایی در ایمنی تردد وسایل نقلیه دارند. لاستیک خودرو با تحمل وزن خودرو و کاهش نیروها و ضربات وارده از سطح جاده، فرمان پذیری و ایجاد امکان حرکت در مسیر دلخواه را فراهم می نماید. و یکی از الزامات مهم و اساسی تردد ایمن وسایل نقلیه می باشد.

وی در ادامه گفت:وجود لاستیک های فرسوده و یا دارای آج نامناسب در سطح اتکا با جاده با دو اثر عدم فرمان پذیری مناسب و عدم تمرکزپذیری خودرو همواره باعث ایجاد تصادفات شدید و بویژه واژگونی وسایل نقلیه و یا انحراف خودرو به سمت خط مقابل وقوع تصادفات خطرناک بوده است.

سرهنگ همتی زاده افزود: برابر قانون نداشتن آج مناسب در سطح اتکای چرخ وسیله نقلیه یکی از مصادیق نقص فنی بوده و برابر قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی این دسته از وسایل نقلیه ضمن اعمال قانون، پلاک وسیله آنها فک و راهی تعمیرگاه خواهند شد و تا رفع نقص اجازه تردد نخواهند داشت.