با مشاهده زباله های تولیدشده توسط مردم و رهاسازی آن ها در دل طبیعت سوالاتی برای بیننده این تصاویر به وجود می آید که آیا طبیعتی که حضور در آن  لذت  خاصی را به انسان هدیه می دهد باید اینگونه برخورد کنیم؟ عکس/ زیبا امیدیان پور

با مشاهده زباله های تولیدشده توسط مردم و رهاسازی آن ها در دل طبیعت سوالاتی برای بیننده این تصاویر به وجود می آید که آیا طبیعتی که حضور در آن  لذت  خاصی را به انسان هدیه می دهد باید اینگونه برخورد کنیم؟ عکس/ زیبا امیدیان پور

IMG_2351 IMG_5061 IMG_5130 IMG_5156 IMG_2359 IMG_2585 IMG_2211

پایگاه خبری راسان خبر

IMG_2586 IMG_2587 IMG_2588 IMG_2589 IMG_2590