عنبر جابری مادر شهید  جاویدالاثر نعمت جابری ساکن روستای جابرانصار شهرستان آبدانان هر ساله با شروع ماه محرم با بردن قاب عکس فرزندش  در میان عزاداران حسینی با چشمانی گریان از امام حسین (ع) طلب آمدن خبری از پسرش می کند. نگاه مادر شهید در میان عزاداران با دلی آکنده از غم همراه است. نگاهی […]

عنبر جابری مادر شهید  جاویدالاثر نعمت جابری ساکن روستای جابرانصار شهرستان آبدانان هر ساله با شروع ماه محرم با بردن قاب عکس فرزندش  در میان عزاداران حسینی با چشمانی گریان از امام حسین (ع) طلب آمدن خبری از پسرش می کند.

نگاه مادر شهید در میان عزاداران با دلی آکنده از غم همراه است. نگاهی که هیچ وقت از برگشتن فرزندش ناامید نشد و هر سال با امیدی بیشتر برای بازگشت پسرش نذری پخش میکند. عکس: بهزاد نصیری

۰۱ ۰۲ ۰۳ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۰۷ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸