مسوول واحد خواهران دفتر نهاد دانشگاه ایلام در دومین روز از مراسم معنوی اعتکاف در گفتگو با خبرنگار راسان، از حضور ۲۰۰ دانشجو دختر در مراسم اعتکاف امسال در مسجد دانشگاه ایلام خبر داد. فاطمه رضایی برگزاری مسابقات فرهنگی، دعای ندبه، زیارت عاشورا، مشاوره، محفل انس با قران کریم را از جمله برنامه های این مراسم […]

مسوول واحد خواهران دفتر نهاد دانشگاه ایلام در دومین روز از مراسم معنوی اعتکاف در گفتگو با خبرنگار راسان، از حضور ۲۰۰ دانشجو دختر در مراسم اعتکاف امسال در مسجد دانشگاه ایلام خبر داد.

فاطمه رضایی برگزاری مسابقات فرهنگی، دعای ندبه، زیارت عاشورا، مشاوره، محفل انس با قران کریم را از جمله برنامه های این مراسم  معنوی عنوان کرد.

DSC02743 DSC02765 DSC02761 DSC02751 DSC02744 DSC02766 DSC02769 DSC02739

DSC02738 DSC02698 DSC02728 DSC02725 DSC02722 DSC02716

DSC02734