راسان خبر؛ استان ايلام با گستره ۲۰ هزار كيلومتر مربعي و حدود ۵۹۰ هزار نفر جمعيت كه از اين تعداد حدود ۴۳۵ نفر واجد شرايط راي هستند که داراي سه كرسي نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي (دو كرسي حوزه انتخابيه ايلام و يك كرسي حوزه انتخابيه دهلران) است. حوزه انتخابيه ايلام با ۲ كرسي در […]

راسان خبر؛ استان ايلام با گستره ۲۰ هزار كيلومتر مربعي و حدود ۵۹۰ هزار نفر جمعيت كه از اين تعداد حدود ۴۳۵ نفر واجد شرايط راي هستند که داراي سه كرسي نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي (دو كرسي حوزه انتخابيه ايلام و يك كرسي حوزه انتخابيه دهلران) است.
حوزه انتخابيه ايلام با ۲ كرسي در مجلس شوراي اسلامي شامل (ايلام، ايوان، چرداول، مهران، ملكشاهي و سيروان) است و حوزه انتخابيه دهلران نيز با يك كرسي در مجلس شوراي اسلامي شامل (دهلران، آبدانان، دره شهر و بدره) است.

_DSC0004 _DSC0013 _DSC0016  _DSC0020 _DSC0027 _DSC0035 _DSC0038 _DSC0040 _DSC0048 _DSC0060 _DSC0072 _DSC0076

_DSC0095 _DSC0017