راسان خبر ایلام، به مناسبت هفتمین روز درگذشت  علی حسین خسروی پور بنیانگذار ورزش باستانی و زورخانه ای استان ایلام. وی ۸۶ سال از عمر شریف خود را وقف ورزش ایرانی اسلامی باستانی و زورخانه ای استان کرد که شامگاه چهارشنبه سوم دی ماه،  در بیمارستان امام خمینی (ره) شهر ایلام جان به جان آفرین تسلیم کرد […]

راسان خبر ایلام، به مناسبت هفتمین روز درگذشت  علی حسین خسروی پور بنیانگذار ورزش باستانی و زورخانه ای استان ایلام. وی ۸۶ سال از عمر شریف خود را وقف ورزش ایرانی اسلامی باستانی و زورخانه ای استان کرد که شامگاه چهارشنبه سوم دی ماه،  در بیمارستان امام خمینی (ره) شهر ایلام جان به جان آفرین تسلیم کرد و به دیار باقی شتافت.

عکس/ هادی کریمی

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۷ ۹ ۱۰ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۷ ۱۸ ۲۰ ۲۱ ۲۲