راسان خبر_ ایلام، عضو هیات علمی گروه گیاه پزشکی دانشگاه ایلام از جمع آوری و گزارش ۱۰ گونه از حشرات راسته بالریشکداران از کشور قطر خبر داد. دکتر مجید میراب بالو با اعلام این خبر اظهار کرد: در رابطه با شناسایی فون حشرات (بخصوص حشرات راسته بالریشکداران = تریپسها) در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس گزارش های […]

۱۳۹۴۷۵-Picture-001

راسان خبر_ ایلام، عضو هیات علمی گروه گیاه پزشکی دانشگاه ایلام از جمع آوری و گزارش ۱۰ گونه از حشرات راسته بالریشکداران از کشور قطر خبر داد.

دکتر مجید میراب بالو با اعلام این خبر اظهار کرد: در رابطه با شناسایی فون حشرات (بخصوص حشرات راسته بالریشکداران = تریپسها) در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس گزارش های معدودی دیده می شود که در این میان، در رابطه با این گروه از حشرات در کشور قطر تاکنون هیچگونه مطالعاتی انجام نشده بود. در این رابطه، نمونه برداری هایی که از گیاهان موجود در دوحه قطر توسط اینجانب در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ انجام گرفت، جمعاً ۱۰ گونه تریپس جمع آوری گردید که نتایج آنها در سال ۲۰۱۴ در مجله Arab Journal of Plant Protection (مجلة وقایة النبات العربیة) که دارای نمایه ISI می باشد و همچنین در سال ۲۰۱۵ در مجله علمی – پژوهشی Journal of Crop Protection (دانشگاه تربیت مدرس) به چاپ رسید.

لازم به ذکر است؛ که اخیراً نمونه های دیگری از کشور قطر توسط گروهی از حشره شناسان دانمارکی (دانشگاه کپنهاگ) جمع آوری شده است که در حال حاضر، بنده مشغول شناسایی آنها در دانشگاه ایلام می باشم.