به گزارش سایت خبری راسان خبر به نقل از روابط عمومی اداره کل بهزستی ایلام؛ معصومه جایدری اظهار کرد: این افراد با مراجعه به این مرکز از مشاوره های قبل از ازدواج، قبل از بارداری و پس از بارداری بهره مند شدند. وی با بیان اینکه انجام مشاوره ژنتیک در پارسال نسبت به مدت مشابه […]

به گزارش سایت خبری راسان خبر به نقل از روابط عمومی اداره کل بهزستی ایلام؛ معصومه جایدری اظهار کرد: این افراد با مراجعه به این مرکز از مشاوره های قبل از ازدواج، قبل از بارداری و پس از بارداری بهره مند شدند.
وی با بیان اینکه انجام مشاوره ژنتیک در پارسال نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است، افزود: 90 درصد از مجموع مراجعین به این مرکز برای انجام آزمایش به آزمایشگاه های داخل و یا خارج از استان ارجاع داده شده اند.
جایدری انجام مشاوره ژنتیک بویژه قبل از ازدواج را که باعث پیشگیری درصد بالایی از معلولیت های مختلف می شود، ضروری دانست و گفت: زوج هایی که برای مشاوره به این مرکز مراجعه کنند در صورت نداشتن تمکن مالی مناسب برای انجام آزمایش از حمایت های مالی برخوردار می شوند.
وی اضافه کرد: پارسال بیش از یک میلیارد و 370 میلیون ریال به عنوان کمک هزینه نقدی به 99 مراجعه کننده برای انجام آزمایشات پزشکی حوزه ژنتیک از سوی بهزیستی ایلام پرداخت شده است.
به گزارش ایرنا، ارائه خدمات مشاوره ای از جمله ژنتیک، اورژانس اجتماعی، مداخله در بحران و پیشگیری از معلولیت ها بخشی از خدمات تخصصی بهزیستی استان ایلام به عموم مردم است.
25 هزار نفر از جمعیت استان ایلام زیر پوشش خدمات حمایتی بهزیستی قرار دارند