ایلام_رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گفت: طی سال گذشته بیش از ۱۰۰فقره انواع گواهینامه رانندگی از رانندگان متخلف ضبط شده است.

به گزارش پایگاه خبری راسان خبر از ایلام، سرهنگ ابوالفضل کهزادی با اعلام این خبر اظهار کرد: نمره منفی، پایان اعتبار گواهینامه، مستی راننده، ارتکاب تخلفات حادثه ساز و عدم رعایت مقررات و محدودیت های رانندگی در سال اول اخذ گواهینامه و…. عمده دلایل ضبط گواهینامه رانندگان متخلف بوده است .

وی با بیان اینکه ضبط و ابطال گواهینامه شامل سلب اعتبار قانونی گواهینامه و محروم نمودن صاحب آن از مزایای آن بصورت موقت و یا دائم است، افزود: برابر مقررات کسانی که در مدت ضبط گواهینامه مبادرت به رانندگی می کنند به مجازات مقرر برای رانندگی بدون گواهینامه محکوم می شوند .

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایلام با اشاره به ضبط بیش از ۱۰۰فقره گواهینامه رانندگی توسط  پلیس راهور ایلام ،تصریح کرد: به موجب مواد۷و ۸ وبندب ماده ۱۰قانون رسیدگی به تخلفات  رانندگی و همین طور به استناد ماده ۳۱آیین نامه راهنمائی و رانندگی ماموران پلیس راهور و راه می توانند در موارد معینی گواهینامه رانندگان متخلف  را اخذ و به آنان رسید تحویل نمایند.

سرهنگ کهزادی گفت: صدور گواهینامه مجدد برای کسانی که گواهینامه رانندگی آنان اخذ و یا توقیف شده ممنوع است و در صورت صادر شدن از درجه اعتبار ساقط و به وسیله ماموران راهنمایی و رانندگی اخذ و ابطال خواهد شد.

شناسه خبر/۵۱۶۵۰