راسان خبر؛ وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی از واگذاری بسته جدید سبد امنیت غذایی از هفته آینده خبر داد و گفت: این مرحله سبد امنیت غذایی با همان گروه‌های هدف که حدود ۱۰ میلیون نفر هستند توزیع می‌شود. به گزارش پایگاه ۵۹۸، علی ربیعی، وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی  با بیان اینکه تأکید رئیس جمهور مبارزه با فقر غذایی […]

farhangnews_171529-497306-1452579344

راسان خبر؛ وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی از واگذاری بسته جدید سبد امنیت غذایی از هفته آینده خبر داد و گفت: این مرحله سبد امنیت غذایی با همان گروه‌های هدف که حدود ۱۰ میلیون نفر هستند توزیع می‌شود.

به گزارش پایگاه ۵۹۸، علی ربیعی، وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی  با بیان اینکه تأکید رئیس جمهور مبارزه با فقر غذایی است افزود:از ابتدای اجرای طرح، غربالگری‌ها در این خصوص انجام شده تا بتوان افزاد کمتر مشمول یا غیر مشمول را از گردونه طرح خارج و به شکل دقیق‌تری خدمات خود را ارائه کنیم.

 وی بیان کرد: این سیاست گاهی با سبد کالا اشتباه گرفته می‌شود در صورتی که این طرح سیاستی است که برای پیشگیری از بیماری‌ها و در راستای ارائه پروتنین و کالری برای افراد در معرض تهدید امنیت غذایی انجام می‌شود و در سال جاری بیش از ۱۰ میلیون نفر تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرند.

 ربیعی با اشاره به اینکه هفته جاری مرحله جدید سبد امنیت غذایی اغاز می‌شود گفت:  این مرحله سبد امنیت غذایی با همان گروه‌های هدف که حدود ۱۰ میلیون نفر هستند سبد توزیع می‌شود.

 وی بیان کرد: عده ای در ابتدا این سیاست را با سبد کالا اشتباه می‌گرفتند در صورتی که این طرح سیاستی برای پیشگیری از بیماری‌ها و در راستای ارائه پروتئین و کالری برای افراد در معرض تهدید امنیت غذایی انجام می‌شود وفعلا ادامه دارد.

منبع: تسنیم