ایلام، راسان خبر_ مدیر اداره منابع آب شهرستان مهران گفت: ۱۴۰۰ هکتار اراضی کشاورزی شهرستان تحت پوشش شبکه آبیاری کنجانچم قرار گرفته است.

به گزارش روز شنبه پایگاه خبری راسان خبر ؛  «امیرعلی علیزاده» اظهار کرد: شبکه آبیاری کنجانچم اولین شبکه آبیاری استان با ۲۵۰۰ هکتار اراضی کشاورزی تحت پوشش در بخش مرکزی مهران بیش از چهار دهه است که مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی با اشاره به وضعیت کاهش ۹۸ درصدی میزان بارندگی در فصل پاییز و پیش بینی های فصلی مبنی توزیع ناهمگون و بارش زیر نرمال تا پایان بهمن ماه سال زارعی جاری از کشاورزان خواست تا فقط در مناطق مجاز اعلام شده در این شبکه آبیاری نسبت به کشت گندم اقدام کنند.

مدیر اداره منابع آب شهرستان مهران مدیریت منابع آب را نیازمند مشارکت جمعی دانست و افزود: علاوه بر خشک‌سالی‌های چند سال اخیر، حفر چاه‌های غیرمجاز، برداشت بی‌رویه، عدم استفاده از روش‌های نوین آبیاری از مهم‌ترین عوامل تشدیدکننده بحران آب می‌باشد.

وی در خصوص وضعیت آب در این شبکه آبیاری یادآور : با توجه به رها سازی میزان ۶۰۰ لیتر در ثانیه از سد مخزنی چم گردلان به مدت ۱۸ شبانه روز در حال حاضر بیش از هشتاد درصد اراضی کشاورزی مناطق مجاز در مرحله خاک آب تامین آب گردیده اند