به گزارش راسان؛ هجدهم فروردین ماه، سالروز تصویب تشکیل استان ایلام در هیأت وزیران است. در هجدهم فروردین ماه سال ۱۳۵۳، طبق مصوبه هیأت وزیران، فرمانداری کل ایلام مشتمل بر فرمانداری های ایلام، بدره، دهلران و مهران از استان کرمانشاه منتزع و به استان ارتقاء یافت.

۱۶۰۹۹۵۴

به گزارش راسان؛ هجدهم فروردین ماه، سالروز تصویب تشکیل استان ایلام در هیأت وزیران است.

در هجدهم فروردین ماه سال ۱۳۵۳، طبق مصوبه هیأت وزیران، فرمانداری کل ایلام مشتمل بر فرمانداری های ایلام، بدره، دهلران و مهران از استان کرمانشاه منتزع و به استان ارتقاء یافت.