راسان ایلام، حسن كاري روز چهارشنبه درايلام گفت: بر اساس تاكيدات رهبر معظم انقلاب آيين ‌نامه ‌اي در بنياد به منظور واگذاري اموال بنياد علوي به افراد نيازمند تصويب و مورد تنفيذ رهبري قرار گرفت. وي افزود: مهم ‌ترين هدف اجراي اين طرح محروميت ‌زدايي، افزايش توان اقتصادي واجدان شرايط و كمك به توسعه اقتصادي […]

۸۲۰۶۱۹۷۶-۷۰۷۰۰۶۰۰

راسان ایلام، حسن كاري روز چهارشنبه درايلام گفت: بر اساس تاكيدات رهبر معظم انقلاب آيين ‌نامه ‌اي در بنياد به منظور واگذاري اموال بنياد علوي به افراد نيازمند تصويب و مورد تنفيذ رهبري قرار گرفت.
وي افزود: مهم ‌ترين هدف اجراي اين طرح محروميت ‌زدايي، افزايش توان اقتصادي واجدان شرايط و كمك به توسعه اقتصادي خانواده ‌هاي مشمول است.
مديرعامل سازمان اموال و املاك بنياد مستضعفان يادآور شد: پارسال در مجموع ۲۰ هزار مورد از اسناد بنياد علوي به مردم واگذار شد و پيش بيني مي شود در سال ۹۵ نيز ۲۵ هزار مورد از اسناد اين بنياد به افراد واجد شرايط به صورت ۱۰۰ درصد رايگان اهدا شود، ضمن اينكه تا پايان فصل بهار نيز اين بنياد واگذاري پنج هزار مورد را در دستور كار خود دارد.
كاري با اشاره به شرايط واگذاري اين اسناد اضافه كرد: اين افراد كساني هستند كه در طول سال هاي پس از انقلاب زمين هاي اين بنياد در اختيار آنان قرار داشته و در اين مناطق ساخت و ساز انجام داده اند و به تدريج همه اين اموال نقشه برداري و موقعيت سنجي شده و در اختيار افراد نيازمند قرار مي گيرد.
وي تاكيد كرد: سازمان اموال و املاك بنياد مستضعفان در مرحله نخست ۳۵ هزار نفر را كه داراي شرايط واگذاري اموال بنياد علوي هستند در سراسر كشور شناسايي كرده كه در حال واگذاري رايگان آنها هستيم.
مديرعامل سازمان اموال و املاك بنياد مستضعفان با اشاره به واگذاري يك هزار قطعه از اموال اين بنياد در بخش زرنه از توابع شهرستان ايوان گفت: ارزش اين زمين ها حدود ۱۳۰ ميليارد ريال است.
كاري ادامه داد: سال گذشته نيز حدود يك هزار و ۴۰۰ قطعه از زمين هاي بنياد علوي در استان ايلام به مردم واگذار شد و در برنامه امسال اين بنياد واگذاري يك هزار مورد ديگر در دستور كار قرار دارد كه با اهدا رايگان آنها به افراد واجد شرايط تمامي اموال اين بنياد در استان ايلام واگذار مي شود.

منبع: ایرنا