به گزارش سایت خبری راسان خبر؛ مدیرکل ثبت احوال ایلام گفت: کودکان و نوجوانان استان ایلام 23 درصد جمعیت استان ایلام را به خود اختصاص داده‌اند. تیموری افزود:  23 درصد جمعیت استان ایلام در رده سنی یک تا 14 سال قرار دارند. وی ادامه داد: یعنی 134 هزار و 576 نفر از جمعیت استان ایلام را […]

به گزارش سایت خبری راسان خبر؛ مدیرکل ثبت احوال ایلام گفت: کودکان و نوجوانان استان ایلام 23 درصد جمعیت استان ایلام را به خود اختصاص داده‌اند.
تیموری افزود:  23 درصد جمعیت استان ایلام در رده سنی یک تا 14 سال قرار دارند.

وی ادامه داد: یعنی 134 هزار و 576 نفر از جمعیت استان ایلام را نوجوانان تشکیل می‌دهند و در واقع این تعداد جمعیت نوجوان استان ایلام را نشان داده است.

مدیرکل ثبت احوال ایلام گفت: 27 درصد جمعیت استان ایلام نیز در رده سنی 15 تا 29 سال هستند یعنی این تعداد جوان هستند.